BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZAkyürek Grup Şirketleri olarak bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliği kapsamında değerlendirilerek içerden ve dışardan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehlikelerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, verimli, hızlı, doğru ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmek amacıyla;

Akyürek Grup Şirketleri ve çalışanları olarak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarını yerine getirmeyi,

  • • Bilgi yönetim sisteminin planlanmayı, kurmayı, işletmeyi, kontrol etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

  • • Kuruluş içerisinde bilgi güvenliği ile ilgili mevzuat ve sözleşmelere uymayı,

  • • Bilgi varlıklarına yönelik risklerin yönetimini güvence altına alarak bilgi güvenliği süreç performanslarını ölçmeyi

  • • Bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamayı,

  • • Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin devamlılığı ve işletilmesi için ilgili rol ve sorumlulukları belirlemeyi

  • • Bilgi güvenliği farkındalığını, personel yetkinliklerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimleri gerçekleştirmeyi,

  • • Tüm iş süreçlerinin birbiriyle entegre, uyumlu ve dengeli olmasını sağlamayı,

  • • Yönetim Sistemlerimizi kurum kültürümüzün vazgeçilmez bir parçası olarak uygulamayı taahhüt ederiz.